Welkom op de website van Just-Breathe.

Ik, Marco van Eliveld, ben initiatiefnemer van Just-Breathe. Hoewel mijn aanblik dit niet per se doet vermoeden en ik feitelijk (gelukkig) een doodgewone jongen ben, is mijn leven totnogtoe geenszins gevrijwaard gebleven van bovengemiddeld leed. Maar ook, en dit zal u wellicht meer aanspreken, heeft dit mij gedwongen blijkt te geven van al datgene waar Just-Breathe voor staat: kracht, strijdlust en doorzettingsvermogen.

Just-Breathe heeft als doel om met zijn persoonlijke ervaringen, kennis en tips een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de gezondheidszorg. Dit door middel van het geven van presentaties en het 1:1 coachen van patiënten.

Tevens heeft Just-Breathe zichzelf de missie gesteld om de zeldzame, progressieve en ongeneeslijke aandoening Pulmonale Hypertensie en het donortekort in Nederland onder de aandacht brengen.Prof. Dr. Anton Vonk Noordegraaf eerste hoogleraar Pulmonale Hypertensie (video)

Orgaandonatie: hoe gaat dat? (video)

Just-Breathe werkt mee aan de voorlichtingsfilm van de Nederlandse Transplantatie Stichting. (lees meer..)

Interview van Marco van Eliveld op website Nederlandse transplantatie Stichting. (Lees het interview hier..)
www.vumc.nl
www.umcg.nl